Overblijven

Alle kinderen blijven  in de middagpauze op school. Van 12.00 tot 12.15 u eten de kinderen in hun eigen klas met de eigen leerkracht. Daarna gaan ze buiten spelen onder toezicht van één van de leerkrachten. Het overblijven is gratis en de kinderen nemen hiervoor hun eigen eten en drinken mee.