TSO en BSO

De tussenschoolse opvang wordt door de school zelf geregeld. Zie hiervoor “Overblijven”. De naschoolse opvang wordt geregeld door Kids2b en enkele particulieren. De ouders die hier gebruik van willen maken moeten dit echter zelf gaan regelen. Op school is wel informatie aanwezig over de opvang.