Verkeer (toegankelijkheid van de school)

Met ingang van dit schooljaar hebben we afgesproken dat iedereen die op de fiets naar school komt, via ’t Hoogje gaat. Alle ouders die hun kind met de auto brengen,  worden verzocht dit via de toegang aan de  Mernaweg te doen en daarbij uw auto te parkeren aan de Warfhuisterweg. Dit verzoek heeft te maken met afspraken die met de gemeente zijn gemaakt en maatregelen die de gemeente heeft getroffen, of nog gaat treffen, i.v.m. de verkeersveiligheid van de kinderen en hun ouders.