Protocollen en formulieren

Op het Hoogholtje gebruiken we een aantal protocollen en formulieren om duidelijkheid en eenduidigheid te verschaffen in onze school.