Geloof

In onze school worden GVO (godsdienstige vorming) en HVO (humanistische vorming) twee keer per week afzonderlijk aangeboden. De lessen voor GVO worden door de eigen leerkrachten verzorgd en de lessen HVO door een externe leerkracht voor hvo. Enkele keren per jaar worden er vieringen gehouden waarbij de katholieke traditie wordt uitgedragen en waarbij ook de pastor aanwezig is. Deze vieringen zijn voor de gvo kinderen , waarbij de hvo kinderen van harte welkom zijn. Andere vieringen in het schooljaar worden gezamenlijk gehouden waarbij rekening wordt gehouden met de  diverse achtergronden van onze leerlingen.