Identiteit en Geloof

Het Hoogholtje is een school voor katholiek en openbaar onderwijs, waarin de brede ontwikkeling en vorming van kinderen een belangrijk uitgangspunt is. Onderdeel hiervan is de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming.

Enkele keren per jaar zijn er vieringen waarbij de katholieke traditie wordt uitgedragen en ook de pastor aanwezig is. Bij andere vieringen, gedurende het schooljaar, wordt rekening gehouden met de diverse achtergronden van onze leerlingen.

Zo worden vaardigheden ontwikkeld om met de diverse verhalen om te gaan, gericht op eigen keuzes.

Hiermee willen we kinderen, naast rekenen en taal etc.,  bagage meegeven om in het leven te functioneren als een oprecht, eerlijk, zelfstandig en betrouwbaar mens.