Visie & Missie

Visie: Met respect voor eigenheid en voor ieders talenten heten we kinderen welkom. Elk kind mag er zijn. Kinderen krijgen bij ons een veilige, uitdagende en gestructureerde leeromgeving. Het kind is bij ons eigenaar over zijn eigen leerproces. Leren is een actief proces; samen doen, samen stralen. We werken vanuit vertrouwen en staan open voor elkaar. Zowel leerlingen en leerkrachten als ouders.
Om uw kind de brug over te begeleiden, zorgen wij als het Hoogholtje voor:
* Leerkrachten met oog voor uw kind, die onderwijs op maat kunnen bieden; gepersonaliseerd leren.
* Een uitdagende leeromgeving doordat onze school vernieuwend onderwijs aanbiedt en zo kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.         ICT en de 21e -eeuwse vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol.
* Motiverende leermiddelen doordat er diverse lesmaterialen en onderwijsmethodieken worden gebruikt.
* Transparante en open communicatie met ouders en kind. Dat kenmerkt zich in een proactieve houding en in heldere berichtgeving vanuit de         school.
* Een richtlijn voor geloof, waarden en normen

Missie: In ons onderwijs krijgen kinderen in een warme, veilige omgeving, waarbij verbondenheid tussen kinderen, ouders en team de basis is, een hecht fundament voor hun (latere) sociale en maatschappelijke leven. Dat onderwijs, met een positieve blik en respect voor eigenheid, geven we met een katholieke en openbare grondslag. Dit leidt tot zelfvertrouwen, zelfstandigheid en geloof in de toekomst. Onderwijs op maat en een brede ontwikkeling op zowel cognitief, creatief als sociaal gebied zijn de basis op onze school.