Visie & Missie

Missie

Wij zijn IKC Hoogholtje, wij bieden onderwijs en opvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Wij zijn er voor alle kinderen in en rondom Wehe- den Hoorn. We willen het beste voor ieder kind, een optimale ontwikkeling op zowel welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties.

 

Visie

Wij willen kinderen een goede basis geven waarmee ze later zich kunnen redden in de maatschappij. Wij richten ons onderwijs zo in dat wij een veilige omgeving creëren voor de kinderen. Doordat we op Hoogholtje samen voor elkaar zorgen, hebben we een goede pedagogische basis waarin kinderen zich veilig en goed voelen. Daardoor is er de mogelijkheid voor ieder kind om zich optimaal te ontwikkelen.

 Daarbij zijn een aantal dingen van belang op Hoogholtje:

  • Zonder relatie geen prestatie.
  • We hebben vertrouwen in de kinderen.
  • Samen zijn wij Hoogholtje, samen zijn wij verschillend. Je mag zijn wie je bent.
  • Wij streven naar een gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind.

Een gelukkig kind die zich optimaal kan ontwikkelen en eruit kan halen wat er in zit, dat is ons Hoogholtje, onze brug naar de toekomst van ieder kind.