Medezeggenschapsraad

Uit de ouders en het team zijn vertegenwoordigers gekozen, die samen de medezeggenschapsraad vormen. Zij hebben medezeggenschap middels advies of instemming over zaken betreffende de school. De MR vergadert samen met de SAC en de directeur.

Onze MR bestaat uit:

Namens het team:

  • Ingeborg Kikstra
  • Annemieke Fraaij

Namens de ouders:

  • Rianne Timmer
  • Petra Gerritsma