Medezeggenschapsraad

Uit de ouders en het team zijn vertegenwoordigers gekozen, die samen de medezeggenschapsraad vormen. Zij hebben medezeggenschap middels advies of instemming over zaken betreffende de school. De MR vergadert samen met de OAC en de directeur.

Onze MR bestaat uit:

Namens het team:

  • Ingeborg Kikstra
  • Annemieke Fraaij

Namens de ouders:

  • Brenda Bartelink
  • Ivo Poll

Graag stellen wij ons nog verder voor.

Wij, Ivo Poll, vader van Livia (groep 6) en Brenda Bartelink, moeder van Merle (groep 8), Teije (groep 5), zijn de oudervertegenwoordiging in de MR van het Hoogholtje. Samen vertegenwoordigen we de ouders van leerlingen op het Hoogholtje in de MR. Als leden van de oudervertegenwoordiging denken we mee met de docenten en directeur over allerlei zaken die de school aan gaan. We beslissen mee over zaken als het schoolplan, schoolreglement en het gezondheids- en welzijnsbeleid van school. Daarnaast kunnen we gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken rondom onderwijs en school. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd. We vergaderen daarom regelmatig samen met de personeelsvertegenwoordiging en directie, maar hebben ook tussendoor contact met elkaar als dat nodig is. Als oudervertegenwoordiging vinden we het belangrijk om te weten wat er speelt op school en onder ouders en kinderen op school. U kunt ons daarom gerust eens aanspreken op school, of mailen op bebartelink@gmail.com en ipoll@dds.nl