Oudervereniging

Op alle scholen binnen de Stichting zijn de ouders verenigd in een oudervereniging. Statutair hebben de verenigingen tot doel - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - de samenwerking tussen de ouders en het personeel, met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school, te bevorderen.

De oudervereniging op het Hoogholtje is erg fanatiek en gezellig. Gedurende het schooljaar verlenen zij ondersteuning bij allerlei schoolactiviteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen etc.

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. De hoogte van het bedrag hiervan wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Jaarlijks ontvangen alle ouders een mailing, waarin vermeld staat hoe hoog de contributie is en op welke wijze betaald kan worden. Een financieel verslag, waarin ouders kunnen zien waaraan de ouderbijdrage is besteed, wordt gepresenteerd tijdens de jaarvergadering.

Download hiernaast het Huishoudelijk Reglement Oudervereniging van onze school.