Klachtenregeling

Wilt u gebruik maken van deze klachtenregeling, dan neemt u contact op met de contactpersoon van onze school. Deze contactpersoon verwijst u zo nodig verder.

Contactpersoon voor onze school is:
Gerhard Bruining, 0592-413929 (privé) 0595-571327 (school)

Een belangrijke schakel in het geheel is de vertrouwenspersoon klachtenregeling. Deze is het aanspreekpunt bij klachten en probeert door bemiddeling een oplossing te zoeken voor het probleem. Het stichtingsbestuur heeft voor haar 20 scholen een centraal vertrouwenspersoon.

Als er klachten zijn, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

  1. De klager neemt contact op met de vertrouwenspersoon van de school; samen proberen zij tot een oplossing te komen.
  2. Wanneer de klager en de contactpersoon niet gezamenlijk tot een oplossing komen, wordt de vertrouwenspersoon van de stichting ingeschakeld.
  3. Wanneer de klager en de vertrouwenspersoon van de stichting niet tot een oplossing komen, kan de klager zich wenden tot de landelijke klachtencommissie.