Buitenschoolse opvang

Sinds januari 2019 is er ook buitenschoolse opvang op het Hoogholtje. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met Tamariki; een stichting die kinderopvang verzorgt, in de breedste zin van het woord, op diverse locaties in Groningen en Drenthe. Tamariki is nauw verbonden aan de primair onderwijsstichting Primenius, waaronder ook het Hoogholtje valt, en brengt school en kinderopvang in de wijk samen. Op deze manier wordt er voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang geboden, binnen een cultuur die hetzelfde is als op school.