Ons bestuur heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn de heer Hans Becherer en mevrouw Annie Wemer (adres zie hoofdstuk 6).

Als bestuur zijn wij aangesloten bij het Landelijke bureau van de geschillen- en klachtencommissies voor het Katholiek onderwijs (adres zie hoofdstuk 6). De klachtenregeling is in beleidslijn 6.17 opgenomen en staat ook op de website van Primenius.

Voor de goede orde delen wij u mee dat de heer Hans Becherer van 7 april tot en met 21 april op vakantie is. Mevrouw Annie Wemer is van 1 mei tot en met 20 mei met vakantie.